ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา SPORTS HERO ภาค ๔ โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : นายปริวรรต มานพศิลป์
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2561,10:18   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งืั้ 39 จังหวัดนครนายก
ชื่อนักเรียน : นายเกษมสันต์ แก้วกุล
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2561,11:25   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ม.6/1 ลำดับที่3.กระโดดสูง
ชื่อนักเรียน : นางสาวจรัสพร เพ็ชรมณี
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,10:20   อ่าน 31 ครั้ง