ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นางสาวบุญสิตา เกตกาญจน์ มและ นางสาวภัทราวรรณ จันพลโท
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,11:41   อ่าน 671 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34"น่านเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นายพงศกร เพ็ญสวัสดิ์และเด็กชายปริวรรษ มานพศิลป์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,11:40   อ่าน 699 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "นานเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นายเกษมสันต์ แก้วกุล
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,11:33   อ่าน 780 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ม.6/1 ลำดับที่3.กระโดดสูง
ชื่อนักเรียน : นางสาวจรัสพร เพ็ชรมณี
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,10:20   อ่าน 692 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งืั้ 39 จังหวัดนครนายก
ชื่อนักเรียน : นายเกษมสันต์ แก้วกุล
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2561,11:25   อ่าน 705 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา SPORTS HERO ภาค ๔ โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน : นายปริวรรต มานพศิลป์
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2561,10:18   อ่าน 687 ครั้ง