กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนันทวดี ใจห้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0885927953
อีเมล์ : nantawadee.kae@gmail.com

นางสาวนลัทพร มีแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0833956182
อีเมล์ : chornma4134@gmail.com

นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0832433848
อีเมล์ : asmah9149@gmail.com