ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 56) 12 มิ.ย. 60
SAR-โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (อ่าน 64) 12 มิ.ย. 60