ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารสรุปหลักสูตร (อ่าน 5) 02 มี.ค. 61
โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 251) 06 ต.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 295) 12 มิ.ย. 60
SAR-โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (อ่าน 308) 12 มิ.ย. 60