ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 43) 06 ต.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 99) 12 มิ.ย. 60
SAR-โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (อ่าน 106) 12 มิ.ย. 60