ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 141) 02 ก.ย. 63
รายงานสถานศึกษา ประจำปีศึกษา 2562 (อ่าน 144) 02 ก.ย. 63
รายงานสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1173) 16 พ.ค. 61
เอกสารสรุปหลักสูตร (อ่าน 50) 02 มี.ค. 61
โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 1401) 06 ต.ค. 60
SAR-โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (อ่าน 1442) 12 มิ.ย. 60
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 1372) 12 มิ.ย. 60