ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 496) 16 พ.ค. 61
เอกสารสรุปหลักสูตร (อ่าน 32) 02 มี.ค. 61
โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 764) 06 ต.ค. 60
SAR-โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (อ่าน 798) 12 มิ.ย. 60
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 801) 12 มิ.ย. 60