ติดต่อเรา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
391 หมู่ 1   ตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
เบอร์โทรศัพท์ 0-7793-3447
Email : thautae.school@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/thautae.school/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน