กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุดารัตน์ สุขเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรนิพา วงษ์ถวิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2


ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1