คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB