ประกาศ
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติ (อ่าน 189) 20 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร ประจำปี 2562 (อ่าน 178) 30 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียน (อ่าน 248) 26 ก.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฑา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 421) 28 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 508) 27 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 โครงการห้องเรียนกรีฑา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 36) 01 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1077) 02 ก.พ. 61
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 763) 11 ม.ค. 61