ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 125) 06 ต.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 170) 12 มิ.ย. 60
SAR-โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (อ่าน 183) 12 มิ.ย. 60