ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.1และม.4 ในวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.1และม.4 ในวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองทุกท่านสามารถเข้าชมได้ผ่านลิงค์ด้านล่างนะคะ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในวันเปิดเรียน (On-site) วันที่ 17 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ให้นักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีนโควิคสำหรับนักเรียน เข็มที่ 2 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ให้มารับใบยินยอมการรับวัคซีน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
นักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน(รอบเพิ่มเติม)วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ให้นักเรียนมารับใบยินยอมที่โรงเรียน ภายในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา กำหนดสอบกลางภาคผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
กำหนดการเรียนออนไลน์ วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
แนวการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาท ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อการรับเงินเยียวยา2,000 ที่จะมารับที่โรงเรียน วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเงิน2,000บาทที่โรงเรียน ในวันอังคาร ที่7 กันยายน 2564 เวลา13.00-15.00น.
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 2-4 ส.ค. 2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
โรงเรียนท่าอุแทพิทยามีกำหนดการให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-5 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนออนไลน์ใหม่ ให้นักเรียนทุกคนใช้ตารางนี้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meetingในวันและเวลาตามกำหนดการ โดยสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคิวอาร์โค้ดหรือลิงค์ด้านล่างค่ะ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
1.ตารางการมาส่งงานที่โรงเรียน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 2.ให้นักเรียนมารับเงินค่าชุดนักเรียน 3.สำหรับนักเรียนที่จ่ายค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนแล้ว ให้มารับค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน 300 บาท เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ของภาคเรียน1/2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ขยายการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จนถึงวันที่ 30 ก.ค. 64 และจัดการเรียนการสอนแบบ On-site วันที่ 2 ส.ค. 64 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64