รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
391 หมู่ 1   ตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
เบอร์โทรศัพท์ 0-7793-3447 เบอร์แฟกส์ 0-7793-3447
Email : thautae.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :