ประกาศ
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
ระเบียบทรงผมของนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบ On-site ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ปีการศึกษา 2565 -นักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ตามกำหนดการ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบต
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนท่าอุแทพิทยา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เปิดเรียนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาขยายการจัดการเรียนการสอน On-Line ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 และเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site วันที่ 10 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เปิดให้นักเรียนแก้ 0 ร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 , ร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ขยายการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่3มกราคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 ให้นักเรียนมาลงทะเบียนแก้ 0, ร (ครั้งที่1) บริเวณหน้าห้องโสตทัศนศึกษา ช่วงเช้า ม.1, ม.3, ม.5 เวลา 09.00-12.00 น. ช่วงบ่าย ม.2, ม.4, ม.6 เวลา 13.00-15.00 น. **เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเสร็จ นักเรียนจะไปรับเอกสาร/ใบงานที่ครูประ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแแทพิทยา ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พ.ย. 2564 ให้นักเรียนเคลียร์งานค้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เรื่อง การรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เรื่อง การรับวัคซีนสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65