ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 57) 12 มิ.ย. 60
SAR-โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (อ่าน 65) 12 มิ.ย. 60