ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนท่าอุแทพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 28 เม.ย. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยาที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี2565 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ(คลอง6) 10 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยาที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยาที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษาแห่งชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต 10 ก.ย. 65
ผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆของนักเรียนในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 30 ส.ค. 65
ผลการเเข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิยาจากสถาบันต่างๆ 30 ส.ค. 65
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 16 ส.ค. 65
ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 05 ส.ค. 65
ประกาศ
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 03 ต.ค. 65
ระเบียบทรงผมของนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย 26 พ.ค. 65
เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบ On-site ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 03 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ปีการศึกษา 2565 -นักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ตามกำหนดการ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบต 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนท่าอุแทพิทยา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เปิดเรียนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 29 มี.ค. 65
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 29 มี.ค. 65
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
งาน Open House มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ (92/0) 18 ก.พ. 66
Open House (88/0) 18 ก.พ. 66
คิดยังไงกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่มีมี่สิ้นสุดแต่ไม่มีการสนับสนุนให้นักเรียนนำโทรศัพท์ไปโรงเรียน (97/0) 18 ก.พ. 66
คิดอย่างไรกับชุดนักเรียน (205/0) 06 ก.ย. 65
คิดอย่างไรกับการบูลลี่ในโรงเรียน (231/0) 06 ก.ย. 65
ไปต่อหรือพอแค่นี้ (204/0) 06 ก.ย. 65
โรงเรียนเปิดรับสมัครครูคอมหรือมั้ย (205/1) 06 ก.ย. 65
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย 2560 05 ก.ย. 65
O6.2 พรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 05 ก.ย. 65
O6.3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 05 ก.ย. 65
O6.7 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 05 ก.ย. 65
O6.6 พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545 05 ก.ย. 65
O6.5 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 05 ก.ย. 65
O6.4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 05 ก.ย. 65
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานทั่วไป